Cross-device signifikant for Mobil-performance!

Plutselig tar mobil en berettiget rolle som konverteringskanal! Det er et langt skritt fra å bli betraktet kun som en oppmerksomhetskanal. ThumbAd har målt Cross-device effekten nedbrutt, og har noen oppsiktsvekkende funn.

Eksempel på funn knyttet til konverteringer for identisk produkt, definert ved 100% fullført kjøp etter at kunder klikker på en annonse:Wordpress_Cross-device signifikant for Mobil-performance!

  • Desktop 0.8%
  • Mobil 16,22%
  • Tablet 5,38%

Det er altså positivt feil at Mobil ikke konverterer. Det er også da positivt feil at det er kun Desktop som konverterer. Det er altså positivt riktig at Cross-device er løsningen. For å benytte et fotball uttrykk, så spiller Cross-device enhetene gode! Nå kan annonsører helt sømløst, frekvensstyre på brukeren og ikke på hvilken enhet brukeren er på! Den klassiske digitale mediemiksen hvor man allokerer en prosentandel av budsjettet på Desktop, Tablet, Mobil og Video er nå over.

In-App annonsering har jo vært omdiskutert som annonsekanal. Med Cross-device kan det nå synes som at App´s kan få en ny renessanse som en verdifull annonsekanal. Bare det faktum at man unngår AdBlocking er jo interessant. Dessuten oppstår det noen interessante muligheter for å dokumentere resulater for In-App annonsering, og betrakte dette i et større perspektiv.

Eksempel på attribusjoner du kan forvente å finne når In-App inngår i Cross-device:

  1. In-app klikk som leder brukeren til mobil web landingsside
  2. In-app klikk som leder brukeren til mobil web side i app
  3. Mobile browser klikk, enten på mobil web eller mobil-optimalisert web, og lede brukeren til en annen nettleser side eller app
  4. In-app klikk som leder brukeren til en mobil web landingsside eller en side inne i appen. Bruker endrer Device og navigerer til samme landingsside og konverterer

Det hører med til historien at Desktop tidligere er målt av ThumbAd å bidra til nærmere 8 av 10 konverteringer, den gangen da annonseringen var satt opp silo-basert. Cross-device er utvilsomt et paradigmeskifte – disse resultatene er, for ordens skyld, ikke mulige å oppnå uten Cross-device! 

For mer informasjon ta kontakt med Daglig leder Tor Olav Haugen på tlf 992 29 290 eller på epost torolav@thumbad.com eller Kommersiell Leder Henning Feltstykket på 456 15 766 eller epost henning@thumbad.com

About ThumbAd.com

Simply better digital advertising by Cross-device!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: