Cross-device er 100% fremtidsrettet!

Holistisk Perspektiv_alle enheterUmiddelbar forbedring på ~20%! 

Innledende resultater for ulike Brands og varegrupper underbygger betydningen av paradigmeskiftet! Cross-device er virkelig en game-changer! Enhver med over gjennomsnittlig interesse for Online marketing er programforpliktet for å få førstehåndskunnskap om alle de mulighetene Cross-device byr på.

ThumbAd deler noen oppnådde KPI´er, basert på leveranser siste 4 uker for ulike Brands og varegrupper

Sammenligningene er for ordens skyld blitt utført metodisk som et “Split-run” med like Reklamebudskap, Like tilbud, Lik tidsperiode m.v – Det er kun Cross-device som er forskjellen!

Cross-device er spesielt viktig for større annonsører fordi gevinstene ved å oppnå resultater så vidt mer effektivt enn dagens løsninger, betyr millioner av kroner i måneden! Det er jo egentlig bare å ta frem kalkulatoren og gjøre en enkelt konsekvensanalyse med følgende hypotese(r):

Hvilken betydning har det for mitt Brand og min arbeidsgiver dersom vi benytter likt markeds-budsjett som idag og oppnår en kundevekst på ~ 40%?

alternativt

Hvor mye mindre budsjetter behøver vi å bruke, for å oppnå samme resultat som idag?

Forbedring! Det er bedriftens interesse og i egeninteresse å beslutte tiltak som leder til forbedring. Komplett innsikt som løpende evaluerer online-brukeren i et holistisk perspektiv er enhver markedsførers våte drøm. Multi-sanntidstesting av de råeste aktørene innenfor Attribusjon, Distribusjon, Kundedata, Brandsafety og Fraudmanagement enhetlig betraktet er vanskelig å få til i praksis. ThumbAd gjør det!

Ifølge 100% fremtidsrettede Annonsører er Cross-device en No-Brainer! Det er kjedelig å stå i smørebua når 10 kilometeren i OL allerede er igang.

For mer informasjon ta kontakt med Daglig leder Tor Olav Haugen på tlf 992 29 290 eller på epost torolav@thumbad.com eller Kommersiell Leder Henning Feltstykket på 456 15 766 eller epost henning@thumbad.com

Tags: , , , , ,

About ThumbAd.com

Simply better digital advertising by Cross-device!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: