Archive | October 2015

Cross-device er 100% fremtidsrettet!

Holistisk Perspektiv_alle enheterUmiddelbar forbedring på ~20%! 

Innledende resultater for ulike Brands og varegrupper underbygger betydningen av paradigmeskiftet! Cross-device er virkelig en game-changer! Enhver med over gjennomsnittlig interesse for Online marketing er programforpliktet for å få førstehåndskunnskap om alle de mulighetene Cross-device byr på.

ThumbAd deler noen oppnådde KPI´er, basert på leveranser siste 4 uker for ulike Brands og varegrupper

Sammenligningene er for ordens skyld blitt utført metodisk som et “Split-run” med like Reklamebudskap, Like tilbud, Lik tidsperiode m.v – Det er kun Cross-device som er forskjellen!

Cross-device er spesielt viktig for større annonsører fordi gevinstene ved å oppnå resultater så vidt mer effektivt enn dagens løsninger, betyr millioner av kroner i måneden! Det er jo egentlig bare å ta frem kalkulatoren og gjøre en enkelt konsekvensanalyse med følgende hypotese(r):

Hvilken betydning har det for mitt Brand og min arbeidsgiver dersom vi benytter likt markeds-budsjett som idag og oppnår en kundevekst på ~ 40%?

alternativt

Hvor mye mindre budsjetter behøver vi å bruke, for å oppnå samme resultat som idag?

Forbedring! Det er bedriftens interesse og i egeninteresse å beslutte tiltak som leder til forbedring. Komplett innsikt som løpende evaluerer online-brukeren i et holistisk perspektiv er enhver markedsførers våte drøm. Multi-sanntidstesting av de råeste aktørene innenfor Attribusjon, Distribusjon, Kundedata, Brandsafety og Fraudmanagement enhetlig betraktet er vanskelig å få til i praksis. ThumbAd gjør det!

Ifølge 100% fremtidsrettede Annonsører er Cross-device en No-Brainer! Det er kjedelig å stå i smørebua når 10 kilometeren i OL allerede er igang.

For mer informasjon ta kontakt med Daglig leder Tor Olav Haugen på tlf 992 29 290 eller på epost torolav@thumbad.com eller Kommersiell Leder Henning Feltstykket på 456 15 766 eller epost henning@thumbad.com

Forecasting skaper forutsigbarhet!

Data i forbindelse med online annonsering er ofte referert til som Den Nye Oljen. Data brukes eksempelvis til å få innsikt og overblikk over viktige kundesegmenter. Da kan annonser målrettes og tilpasses til riktig bruker, i riktig kontekst, til riktig tid og mengde.

Forecasting_Past_Future_Present

Hva er Forecasting? For Off-line kanaler, som for eksempel for Avis og Ukepresse baseres forecasting på lesertallsundersøkelser levert av de større analyseinstituttene – om du har “lest eller tittet i” siste 3 måneder. For Online annonsering er Forecasting ideelt sett relatert til sanntidsoppdatert brukerinformasjon – hvem brukerne er og hva de er interessert i. Sistnevnte for å definere konkrete segmenterer som f.eks demografi, familiesammensetning, finansiell innsikt, utdanning, interesser som f.eks bil, underholdning, helse, mat&drikke, hobby, livsstil, reise, politikk og samfunn samt prediksjon av tidligere kjøp av varer og tjenester.

Medieselskaper som har log-in kjenner brukerne sine godt, som f.eks Facebook der mulighetene til å velge sitt ideelle publikum er omfattende. Det er kanskje derfor Facebook leverer godt, og har fornøyde annonsører. Uten log-in er imidlertid slik databearbeing svært vanskelig, spesielt for å oppnå samme grad av detaljering og presisjon!

ThumbAd leverer Cross-device Forecasting! Enkelt forklart gjøres dette ved å kombinere sanntidsdata med historiske data. Kombinasjonen av disse er viktig, fordi selv kun dager gammel data kan være utdatert. Litt vanskeligere forklart gjøres dette via sanntidskoblinger til de største globale aktørene innenfor bl.a Data, Distribusjon og Cross-device. Full effekt, Attribusjon, oppnås ved å kombinere proprietære robuste data-segmenter, med kryss-data fra disse ledende leverandørene i sanntid. De partnerne som leverer best, mest nøyaktig, i forhold til Annonsørene´s KPI´er og definert datasett blir evaluert og valgt i sanntid, hele tiden! Algoritmer kartlegger enkeltbrukere, og det er enkeltbrukeren som er nøkkelen til suksess!

For eksempel kan en kunde du definerer i målgruppen, allerede ha kjøpt! Da er det jo litt bortkastet å markedsføre ditt produkt/tjeneste til denne kunden! Her syndes det mye, såkalt «forsent-markedsføring»!

ThumbAd introduserte Forecasting for å forenkle hverdagen, og skape forutsigbarhet! Med dette verktøyet blir budsjettering, frekvens-optimalisering og antall visninger lett å beregne og levere på. Ingen grunn for å skyte i blinde når du kan treffe blink hver gang!

Cross-device signifikant for Mobil-performance!

Plutselig tar mobil en berettiget rolle som konverteringskanal! Det er et langt skritt fra å bli betraktet kun som en oppmerksomhetskanal. ThumbAd har målt Cross-device effekten nedbrutt, og har noen oppsiktsvekkende funn.

Eksempel på funn knyttet til konverteringer for identisk produkt, definert ved 100% fullført kjøp etter at kunder klikker på en annonse:Wordpress_Cross-device signifikant for Mobil-performance!

 • Desktop 0.8%
 • Mobil 16,22%
 • Tablet 5,38%

Det er altså positivt feil at Mobil ikke konverterer. Det er også da positivt feil at det er kun Desktop som konverterer. Det er altså positivt riktig at Cross-device er løsningen. For å benytte et fotball uttrykk, så spiller Cross-device enhetene gode! Nå kan annonsører helt sømløst, frekvensstyre på brukeren og ikke på hvilken enhet brukeren er på! Den klassiske digitale mediemiksen hvor man allokerer en prosentandel av budsjettet på Desktop, Tablet, Mobil og Video er nå over.

In-App annonsering har jo vært omdiskutert som annonsekanal. Med Cross-device kan det nå synes som at App´s kan få en ny renessanse som en verdifull annonsekanal. Bare det faktum at man unngår AdBlocking er jo interessant. Dessuten oppstår det noen interessante muligheter for å dokumentere resulater for In-App annonsering, og betrakte dette i et større perspektiv.

Eksempel på attribusjoner du kan forvente å finne når In-App inngår i Cross-device:

 1. In-app klikk som leder brukeren til mobil web landingsside
 2. In-app klikk som leder brukeren til mobil web side i app
 3. Mobile browser klikk, enten på mobil web eller mobil-optimalisert web, og lede brukeren til en annen nettleser side eller app
 4. In-app klikk som leder brukeren til en mobil web landingsside eller en side inne i appen. Bruker endrer Device og navigerer til samme landingsside og konverterer

Det hører med til historien at Desktop tidligere er målt av ThumbAd å bidra til nærmere 8 av 10 konverteringer, den gangen da annonseringen var satt opp silo-basert. Cross-device er utvilsomt et paradigmeskifte – disse resultatene er, for ordens skyld, ikke mulige å oppnå uten Cross-device! 

For mer informasjon ta kontakt med Daglig leder Tor Olav Haugen på tlf 992 29 290 eller på epost torolav@thumbad.com eller Kommersiell Leder Henning Feltstykket på 456 15 766 eller epost henning@thumbad.com

Attribusjon – naturligvis!

Oslo, 13. oktober 2015

Attribusjon i denne forbindelse refererer til en funksjon for online annonsering brukt til å samle trådene – eller «connecting the dots» både før, under og etter kampanjer. Dersom du ikke har automatisert attribusjon som en del av din online annonsering – FINN noen som har det!

Ja – så viktig er attribusjon. Alle snakker om StorData og verdien av dette. Syretesten på om man virkelig klarer å dra nytte av denne dataen er bl.a. Attribusjon (en annen beslektet og viktig funksjonalitet er «Forecasting»). Men tilbake til Attribusjon og hvorfor det er viktig for mediespendingen!

ThumbAd_AttribusjonKonverteringer blir i for stor grad kreditert og/eller vektlagt feilaktig kilde, veldig ofte Søk og Retargeting (generisk). Attribusjon bidrar til å rydde opp i dagens uklare bilde, og er nødvendig for fullt ut å forstå sammenhengene til f.eks Post Click vs Post View Click, KPI´er relatert til Søk og ikke minst betydningen av Cross-device i dette bildet. I praksis er dette en gråsone, der f.eks Søk tilskrives krediteringer andre burde blitt æret for. Dette ble veldig tydelig etter at ThumbAd inkluderte Attribusjon på alle sine kampanjer, og kombinerte det med Cross-device!

ThumbAd har en holistisk løsning som gjør at vi treffer brukeren bak enhetene, og kan kontrollere viktige parametre som f.eks frekvens. Attribusjonsmodelleringen er basert på algoritmer for løpende å verifisere og falsifisere hypotesetesting ved å bl.a. kombinere deterministiskedata og sannsynlighetsdata på den ene siden og faktiske konverteringer målt på tvers av alle berøringspunkter forut for konvertering på den andre siden. Forut nevnte  automatiserer beregninger for å bestemme den faktiske kilden til konverteringene. Algoritmeattribusjon foregår på AdGroup nivå, og analyser veien til konvertering og ikke-konvertering på tvers av alle kanaler og devices. Dette vektes så basert på å krysse ulike datapunkter som f.eks plassering, formater, siter, kanaler med mye mer for å finne ellers skulte sammenhenger, og dermed få økt innsikt for å optimalisere annonseringen.

Etter at ThumbAd lanserte Cross-device er det enklere å se hvor dypt kaninhullet stikker i forhold til å etterlate et troverdig bilde av databruk, og ikke minst – Return On Investment! For å få dette innsynet behøves det altså en holistisk tilnærming fremfor en linjebasert modell som de fleste benytter idag, og på ingen måte manuelle operasjoner. Det er simpelthen for mye data å analysere!

For mer informasjon ta kontakt med Daglig leder Tor Olav Haugen på tlf 992 29 290 eller på epost torolav@thumbad.com eller Kommersiell Leder Henning Feltstykket på 456 15 766 eller epost henning@thumbad.com

Retargeting mest effektivt – eller er det!?

Hvorfor gjøre Retargeting på kun en device, når du kan nå den samme brukeren sømløst på alle? 

I sin mest grunnleggende form er Retargeting hensiktsmessig å bruke for å vise annonser til kunder som har besøkt en hjemmeside, uten å foreta et kjøp eller foretatt en ønsket konvertering. Brukerne blir i realiteten vist Retargeting annonser så ofte som mulig, med mindre det settes et frekvens-tak. Retargeting står for ca 98% av all nettrafikk ifølge Wikipedia.

ThumbAd leverer nå som første i Norge Retargeting på brukernivå, uavhengig av Device! Selskapet benytter en metode som skiller seg fra nåværende løsninger i markedet!

Retargeting – få flere kunder når du annonserer Cross-device!

Metoden er basert på å identifisere unike brukere på inntil 3 devicer, for å nå den samme brukeren. For eksempel slik at brukeren nås på Mobil om morgenen, Desktop i løpet av dagen og Tablet på kvelden. Dagens metode er silo-basert, og basert på å levere Retargeting enkeltvis på hhv Desktop, Mobil & Tablet. Dette hindrer effektiv leveranse, fordi man ikke kan frekvens-styre annonseringen, og følgelig får en høyere kostnad. ThumbAd følger altså brukeren, ikke device – som reduserer kostnaden og øker effektiviteten!

Med tanke på hvor store budsjetter som allokeres til Retargeting, er det oppsiktsvekkende lite informasjon tilgjengelig på hvor effektiv denne markedsføringen egentlig er. ThumbAd leverer Retargeting, men benytter altså en metode som skiller seg fra nåværende løsninger i markedet!

Vi vil vise noen av funnene vi har gjort innenfor Retargeting i 2015. Disse funnene er rett nok knyttet til den “gamle” metoden å levere Retargeting på. Vi gjør dette for å bidra til åpenhet, og utfordrer andre kompetansemiljøer til å dele sine resultater og erfaringer.

KPI´er Retargeting

Effekten av Retargeting varierer naturligvis veldig. ThumbAd finner en variasjon fra 0,6% til 59,3% med et veiet snitt på 18,37%. Oppgitt prosent refererer til personer som har blitt vist en Retargeting annonse, og som har klikket og deretter fullført en konvertering f.eks kjøp. Resultatene er basert på 38,054,284 visninger (Retargeting).

KPI´er med Cross-device

ThumbAd lanserte Cross-device 1. oktober 2015. Funn i beta-testing er konsistente med pågående leveranser, der vi ser en Return on Investment forbedring på 20%. Dette er oppsiktsvekkende funn. I praksis ser vi at enkeltkampanjer reduserer Cost Per Acqusition betydelig både som følge av mer effektiv leveranse på Retargeting, med også som følge av generelt bedre total leveranse innenfor Display, Video og Social.

For mer informasjon ta kontakt med Daglig leder Tor Olav Haugen på tlf 992 29 290 eller på epost torolav@thumbad.com eller Kommersiell Leder Henning Feltstykket på 456 15 766 eller epost henning@thumbad.com

ThumbAd først ut med Cross-device

Torsdag 1. oktober 2015 lanserte ThumbAd som første selskap i Norge Cross-device  – en «Game Changer» for digital annonsering!

Ved å integrere med verdens ledende selskaper innenfor Cross-device har våre kunder nå muligheten til å frekvensstyre på brukernivå, og ikke på enhetsnivå som er normen i markedet. Den klassiske digitale mediemiksen hvor man allokerer en prosentandel av budsjettet på desktop, tablet, mobil og video er nå forbi. Med ThumbAds unike teknologi starter en ny æra, der vi kan  følge brukerne på tvers av enhetene og vi kan se hvordan de ulike kanalene bidrar til konverteringer og andre KPI´er.

ThumbAd_Cross-device

Dagens nettbrukere tenker ikke i siloer, men det gjør markedsførerne fordi muligheten til å treffe den samme brukeren på tvers av alle dens enheter ikke har vært mulig uten at man har innloggingsinformasjon fra alle brukerens enheter.

Siden ThumbAd følger brukeren uavhengig av hvilken plattform de er på, så kan vi nå og bruke retargeting på tvers av kanalene. Det vil si at hvis en bruker kommer inn på hjemmesiden deres via mobilen, så kan man effektivt Retargete den samme brukeren på desktop og/eller tablet. I tillegg kan vi og frekvensstyre på tvers av devices og plattformer, slik at brukerene ikke blir teppebombet med de samme annonsene dagen igjennom. Dette gir høyere effekt og bedre konverteringer, samtidig som kundene får mer igjen for hver annonsekrone brukt.

Dette er hva Cross-device betyr for deg
 1. Du kan nå gjøre Retargeting på brukernivå, uavhengig av enhet! Dette skiller seg fullstendig fra dagens metode som er silobasert. I dag leveres Retargeting enkeltvis på brukernes forskjellige enheter hhv Desktop, Mobil & Tablet med frekvenskontroll per enhet. ThumbAd følger brukeren og kan derfor nå tilby retargeting på tvers av enhetene, men mot den samme brukeren.
 2. Du kan nå øke sannsynligheten for å nå riktig bruker i ditt idelle kundesegment med 2,6 ganger høyere sannsynlighet sammenlignet med tidligere – noe som er revolusjonerende!
 3. Cross-device effektiviserer dekning og optimaliserer frekvens noe som gir deg mer kontroll over visningene.
 4. Du kan nå frekvens-styre annonseringen på brukernivå på tvers av alle enhetene for Display, Mobil og Video!

Cross-device er banebrytende! 90% av brukerne i dag, bruker flere enheter til å fullføre en oppgave i løpet av en dag, vi kan nå treffe samme brukeren på deres forskjellige enheter. Studier viser at det trengs 76% færre visningseksponeringer for å drive konverteringer når brukeren har fått reklame budskapet på 3 enheter. Hvis man treffer brukeren på 2 enheter er tallet 55%.

I sum effektiviserer altså dette annonseringen betydelig både i forhold til kostnader vs effekt. Med Cross-device øker sannsynligheten betydelig for at dine KPI´er oppnås. ThumbAd er i leveranse med cross device. Annonsørene ser en kraftig forbedring i resultatene, bokstavelig talt over natten!

For mer informasjon ta kontakt med Daglig leder Tor Olav Haugen på tlf 992 29 290 eller på epost torolav@thumbad.com eller Kommersiell Leder Henning Feltstykket på 456 15 766 eller epost henning@thumbad.com